Apolloon zorgt uiteraard ook voor ontspanning voor de studenten. Dit jaar hebben we twee feestverantwoordelijken die ervoor zullen zorgen dat jullie regelmatig van ontspannende avonden worden voorzien.

Zo organiseren we bijvoorbeeld cantussen en TD’s, ook vinden ieder jaar een grotere cantus en TD plaats in samenwerking met de andere Heverleese kringen uit Leuven. Jaarlijks organiseert Apolloon ‘Winterfest’ en een prachtig galabal. Deze zijn grotere events waar we telkens met z’n allen enorm naar uitkijken. 

Voor vragen of spectaculaire feest-ideeën kunnen jullie steeds contact opnemen via een mailtje naar feest@apolloon.org .

Om jezelf voor te bereiden op een cantus bij Apolloon, kan je alvast ons kringlied uit je hoofd leren!!

Apolloon

Bewegings- en revalidatiewetenschappen

Louis De Wolf              1994

1. Sta nu in strekstand en                      zing in kopstand                                        ons lied van Apolloon                                dat ‘t mag klinken                                      en mag bezinken                                       als ‘t zoete avondloon

Refrein

Turnen en springen                                  boksen en zwemmen                                doen wij toch niet d’hele dag                  drinken en zingen                                      zijn van die dingen                                    die ‘n student niet laten mag. 

2. Niet bij een ander                                maar bij elkander                                      zijn wij gekomen naar hier                      Om te genaken                                          en om te smaken                                      aan speech, aan lied en aan bier.

3. Nu nog eens samen                            Alsof w’hier nooit meer kwamen            Zingen met volle stem                            Hij die niet meezingt                                HIj die niet meedrinkt                                Buizen dat moesten ze hem! 

 

MEDEWERKERS