Privacybeleid

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

 1. Bedrijfsgegevens

Naam bedrijf: Sportzak vzw.

Website: www.apolloon.org

BTW-nummer: BE0 473 158 971

 

 1. E-mailadres

Soms vragen we u om uw e-mailadres op te geven. Het opgegeven e-mailadres wordt enkel gebruikt voor de administratie waarvoor u het hebt opgegeven. Het kan zijn dat uw mailadres wordt opgeslagen in een van onze mailboxen.

 

 1. Telefoonnummer

Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden. Het dient enkel als communicatiemiddel om contact te kunnen opnemen met u in verband met hetgeen waarvoor het telefoonnummer heeft opgegeven.

 

 1. Overige persoonsgegevens

Gegevens zoals uw naam en voornaam worden verwerkt net zoals uw andere gegevens. Ze worden enkel gebruikt voor de administratie waarvoor u het hebt opgegeven.

 

 1. Andere

a) Het kan zijn dat er naast bovenstaande gegevens nog andere gegevens van u worden gevraagd (opleiding, studiejaar …). Deze gegevens worden verwerkt en dienen louter voor de administratie/organisatie waarvoor u ze hebt opgegeven.

b) Op de site wordt er gebruik gemaakt van cookies. Meer info daarover vindt u hier (www.apolloon.org/cookies/).

 

 1. Doorgeven van gegevens aan derden

Bij het opgeven van gegevens die later worden doorgegeven aan derden zal er u steeds gevraagd worden of u er mee akkoord bent dat deze gegevens worden doorgegeven. Zonder uw akkoord zullen er nooit gegevens worden doorgegeven aan derden tenzij noodzakelijk voor de administratie waarvoor u de gegevens hebt doorgegeven.

 

 1. Foto’s

Op de site kunnen foto’s geplaatst worden. Is er een foto van jezelf die je liever niet op de site hebt staan, neem dan contact op met ons.

 

 1. Veiligheid opslag van gegevens

Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan.

 

 1. Toegang tot uw gegevens

U heeft ten alle tijden recht op inzage van uw gegevens. U heeft tevens het recht om gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Dat kan u doen door contact op te nemen met ons.

 

 1. Contact

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact opnemen:

 1. a) Op het volgende e-mailadres: media@apolloon.org
 2. b) Op het volgende adres: Tervuursevest 101 bus 1500, 3001 Heverlee, België T.a.v. Apolloon

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. De laatste wijziging vond plaats op 20-08-2017.

 

Met te surfen op deze website er gegevens mee door te sturen gaat u akkoord met ons bovenstaande privacybeleid.