[divider_line]

De Vlaamse Trainersschool (VTS) is het samenwerkingsverband tussen het Bloso, de drie Vlaamse universiteiten en 14 hogescholen met een opleiding lichamelijke opvoeding en de erkende Vlaamse sportfederaties dat sportkaderopleidingen organiseert en erkent in Vlaanderen.

De VTS organiseert in de eerste plaats sportkaderopleidingen in diverse sporttakken op het niveau van Aspirant-Initiator, Initiator, Instructeur B, Trainer B en Trainer A. Daarnaast heeft de VTS een opleidingsaanbod voor begeleiders van senioren, sporters met een handicap en recreatieve sporters. De VTS biedt ook begeleidingsgerichte opleidingen aan zoals ‘Jeugdsportcoördinator’ ‘Bewegingsanimator’, ‘Jogbegeleider’ of ‘Wegkapitein’. Ook biedt het beroepsgerichte opleidingen aan zoals ‘Sportfunctionaris’. Meer gedetailleerde informatie over al deze opleidingen kan je vinden op www.bloso.be/vts onder ‘Aanbod opleidingen’.

Voor de bestuurders van sportclubs en sportfederaties biedt de Vlaamse Trainersschool administratieve opleidingen aan via Sportac, het samenwerkingsverband tussen het Bloso, de Vlaamse Sportfederatie en de vijf Vlaamse provincies. Informatie over Sportac-opleidingen kan verkregen worden via www.sportac.be en via www.bloso.be/vts onder ‘Aanbod bijscholingen’.

Al wie als trainer of bestuurslid leiding geeft in een sportclub, is van harte welkom bij de VTS-cursussen. Ook de trainers die reeds actief zijn in de sportclub, maar nog geen opleiding hebben genoten, zullen zich niet alleen theoretisch maar ook sporttechnisch verder kunnen bekwamen. De clubs hebben er immers alle belang bij om over goed opgeleide lesgevers, trainers, begeleiders, jeugdsportcoördinatoren en clubbestuurders te beschikken.

De VTS is bovendien het enige officiële erkenningsorgaan van de sportkaderopleidingen in Vlaanderen bij toepassing van de sportdecreten en de bijkomende subsidiëringsmogelijkheden voor gediplomeerde sporttrainers. De licentiereglementen en kwaliteitslabels van bepaalde sportfederaties en de subsidiereglementen van de gemeentelijke en provinciale sportraden maken eveneens gebruik van de VTS-diploma’s.