De POC of de Permanente Onderwijscommissie heeft de taak om de curricula, de didactische methoden en het examensysteem te evalueren. Zo moet ze in staat zijn om adviezen te geven aan de Faculteitsraad. De POC komt 4 keer op een AJ samen om de actuele thema’s te bespreken.

De FaBeR heeft twee POC’s:

  • POC LO&BW
  • POC RevaKi

De POC is opgebouwd uit verschillende leden, namelijk: de programmadirecteur, een secretaris, professoren, docenten, de ombuds en StuVers.

Wij als studenten komen voor de POC’s samen op de WOA’s om de thema’s die aan bod komen te bespreken met alle ge├»nteresseerde studenten. Zo hebben de StuVers ook een beter beeld hoe andere studenten er over denken. Problemen of suggesties die aangehaald zijn door studenten en die besproken zijn op de WOA kunnen door de StuVers dan ook worden voorgelegd aan de POC.

Voor meer informatie betreffende de POC: www.kuleuven.be/poc