Waarom zijn er jaarverantwoordelijken?

Het is een verplichting van de KU Leuven. Zo wil men meer inspraak krijgen van de studenten in de werkingsorganen van de faculteiten. Ze zijn ook onmisbaar geworden voor de StuVers, omdat het voor hen onmogelijk is om in alle aula’s aanwezig te zijn. Elke fase moet verplicht twee jaarverantwoordelijken hebben.

Wat doen de jaarverantwoordelijken?

De jaarverantwoordelijken zijn een eerste aanspreekpunt voor de studenten en de proffen/docenten. Ze volgen dezelfde richting en zitten in dezelfde fase als het jaar (groep studenten) waarvoor ze verantwoordelijk zijn.

Moet een prof nog iets mededelen aan al zijn studenten of een datum afspreken voor een tussentijdse toets; dan doet die dat via de jaarverantwoordelijken. Als een student met een opmerking zit ivm de opleiding (bv verkeerde les ingepland) dan meldt die dat aan de jaarverantwoordelijken en zullen zij het probleem verder oplossen.

Ook wordt er van hen verwacht dat ze steeds aanwezig zijn op de OOV’s waar ze dan verslag kunnen uitbrengen aan de StuVers. Zo kunnen problemen/opmerking die ze zelf niet kunnen oplossen, opgelost worden door de StuVers. Als jaarverantwoordelijke kan je ook mee komen zitten in de POC.

Wie zijn de jaarverantwoordelijken?

Zoals eerder vermeld zijn het gewoon studenten, dus kan jij het zijn! Heb je zin om jaarverantwoordelijke te worden of wil je er eerste eens over praten met één van de StuVers, stuur dan een mail naar onderwijs@apolloon.org of spreek ons aan als je ons, de StuVers, tegenkomt!