Wat is het?

Voluit is het Facultair Overlegorgaan LO en Kiné. Op zowel faculteitsraad en -bestuur als op de AV van de StuRa moeten niet enkel de opleidingen LO&BW en RevaKi Leuven vertegenwoordigd worden maar de opleiding RevaKi aan de campus Brugge. Daarom is het vanzelfsprekend dat er ook met minstens 1 vertegenwoordiger uit Brugge op regelmatige basis wordt samengezeten. Dat is dus ook wat FOLK doet. Enkele keren in het AJ komen StuVers van Leuven (LO&BW, RevaKi) en Brugge (RevaKi) samen om te overleggen.

Op die manier kunnen de StuVers voor heel hun faculteit spreken op de faculteitsraad en -bestuur als op de AV van de StuRa.